INFORMACJA OGÓLNA

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych zawiera informacje, przez kogo oraz w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://steinberg.pl oraz https://www.steinberg-armaturen.de/pl, jak również o tym, jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę Steinberg.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem Danych Osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez Państwa ze strony https://www.steinberg-armaturen.de/pl, administratorem Państwa danych osobowych jest:

Steinberg GmbH
Schiess-Straße 30
D-40549 Düsseldorf, Niemcy

telefon: +49 211 520 249 0
e-mail: info@steinberg-armaturen.de

OGÓLNE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zgodnie z poniższym opisem. Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez rejestracji. Dane takie jak na przykład odwiedzane strony wzgl. nazwy pobieranych plików, typ wyszukiwarki, system operacyjny, adres IP, data i godzina wejścia na stronę zapisywane są na serwerze w celach statystycznych bez bezpośredniego odniesienia do Państwa osoby. Dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numery telefonów lub adres e-mail są przez zapisywane i używane tylko wtedy, gdy podadzą je Państwo w formularzu kontaktowym na naszej stronie lub prześlą nam je Państwo w mailu. Bez Państwa zgody dane te nie będą przekazywane stronom trzecim. Zapisane dane osobowe będą wykorzystywane w celach związanych z realizacją umowy oraz z odpowiedzią na Państwa zapytania. Po całkowitym zrealizowaniu umowy oraz uiszczeniu pełnej kwoty za zakup Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa podatkowego i handlowego, a po upływie tego okresu zostaną usunięte. Nie dotyczy to sytuacji, w których wyrażą Państwo swoją jednoznaczną zgodę na wykorzystywanie tych danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych Osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numery telefonów oraz adres e-mail jest Państwa zgoda wyrażona przez zaznaczenie okna wyboru pod formularzem kontaktowym dostępnym na podstronie https://www.steinberg-armaturen.de/pl/kontakt#Contact, zgodnie z artykułem 6 paragraf 1 punkt a) RODO.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM PLIKÓW COOKIE

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które umożliwiają zapisywanie na urządzeniu końcowym użytkownika danych na jego temat, podczas gdy korzysta on ze strony internetowej. Pliki cookies umożliwiają w szczególności określanie częstotliwości korzystania ze strony oraz liczby odwiedzających oraz analizę zachowań związanych z odwiedzinami strony. Ponadto umożliwiają one tworzenie oferty przyjaznej dla klienta. Pliki cookies są zapisywane w momencie zakończenia sesji i mogą być ponownie wykorzystane podczas kolejnych odwiedzin strony. Jeśli sobie tego Państwo nie życzą, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej wyszukiwarki w taki sposób, aby ta odrzucała pliki cookies.

Oświadczenie związane z ochroną danych w związku z korzystaniem z Google Maps

Właściciel strony korzysta z narzędzia Google Maps, którego dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zbieranie danych o Państwa adresach IP. Dane te są magazynowane na serwerze Google w USA. Używamy narzędzia Google Maps, aby bardziej dokładnie dostarczać informacje o miejscach wskazywanych na tej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 paragraf 1 punkt f) RODO.

ODWOŁANIE, ZMIANY, KOREKTY, AKTUALIZACJE

Aby otrzymać bezpłatne informacje o zapisanych na Państwa temat danych, mogą Państwo złożyć odpowiedni wniosek. Dodatkowo mają Państwo prawo do korygowania nieprawdziwych danych, do żądania ograniczenia przetwarzania danych, blokowania lub do żądania usuwania danych osobowych, jeśli nie koliduje to z ustawowym obowiązkiem lub ustawowym uprawnieniem Administratora Danych do przechowywania danych, w szczególności w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy.

Do realizacji wszelkich Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wystarczające jest wysłanie wiadomości e-mail na wskazany poniżej adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W STEINBERG GMBH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest osoba fizyczna wspierająca Administratora Danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku firmy Steinberg GmbH powołanym Inspektorem jest:


Selman Sezek
SEL-COM, usługi IT
Herderstr. 8
D-40721 Hilden
Tel:+49 (0) 2103 / 977 33 78
e-mail: s.sezek@sel-com.de

ORGAN WŁAŚCIWY W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku jeśli nie zgadzacie się Państwo z decyzją Inspektora Ochrony Danych Osobowych Steinberg GmbH w zakresie odmowy zaprzestania przetwarzania lub odmowy ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, organem właściwym do złożenia skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa